×

Chuyển 19.000 tỷ đầu tư công của Bộ Giao thông Vận tải cho Hà Nội, TP HCM

Bộ Giao thông Vận tải bị giảm 31.396 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn để điều chuyển cho 7 địa phương, trong đó, Hà Nội, TP HCM được giao thêm 19.000 tỷ đồng.
 
Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định của Thủ tướng về bổ sung, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương 2022-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Đây là đợt thứ ba Chính phủ bổ sung, điều chỉnh vốn đầu tư công cho các đơn vị.
 
Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải bị giảm 31.396 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách trung ương 2021-2025. Thay vào đó, số vốn này được điều chuyển cho 7 địa phương, gồm Hà Nội 8.400 tỷ đồng, TP HCM 10.627 tỷ đồng, Bắc Ninh là 2.120 tỷ, Hưng Yên 3.740 tỷ đồng. Đồng Nai, Bình Dương và Long An mỗi địa phương được tăng vốn công lần lượt 856 tỷ đồng, 4.266 tỷ và 1.397 tỷ đồng.
 
Việc điều chuyển vốn đầu tư công cho các dự án có khả năng hoàn thành tốt để thúc đẩy phục hồi kinh tế, từng được lãnh đạo Chính phủ nhắc nhiều lần tại các cuộc họp đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công.
 
 
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, ước tính giải ngân đầu tư công 8 tháng đầu năm nay đạt 35,49% kế hoạch, tương đương 39,15% kế hoạch Thủ tướng giao. Chính phủ đã lập 6 Tổ công tác để đốc thúc giải ngân vốn này.
 
Cũng theo quyết định điều chỉnh vốn lần này, Thủ tướng giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương 2021-2025; danh mục và vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án, nhiệm vụ...
 
Chính phủ yêu cầu, dựa vào khả năng cân đối vốn hằng năm, các đơn vị ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp; chỉ bố trí vốn cho các dự án khởi công mới sau khi đã đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc này nhằm hoàn thành sớm các dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, giảm tối đa thời gian bố trí vốn của dự án.
 
Bộ Kế hoạch & Đầu tư sẽ là cơ quan đầu mối, hướng dẫn các đơn vị thực hiện điều chỉnh vốn lần này.
 
Anh Minh
Tags

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

MITSUBISHI
DAIKIN
VINADOWN
Đối tác 02
Đối tác 03
Đối tác 04
Honda
samsung
yamaha
hexagon
Ariston