×

Thanh kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa quyết định ban hành kế hoạch thanh tra toàn diện hoạt động đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.


Tổ liên ngành kiểm tra xử lý kinh doanh vận tải


 Mục đích của Kế hoạch là đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô, kinh doanh vận tải hành hóa bằng container trên địa bàn tỉnh Bình Định. Qua đó, nhằm sớm phát hiện những tồn tại, vướng mắc, vi phạm để kịp thời chẩn chỉnh, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Đoàn thanh tra liên ngành thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh. Việc thanh tra phải bảo đảm khách quan kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời giao Đoàn thanh tra liên ngành có đề cương hướng dẫn cụ thể các đơn vị kinh doanh vận tải báo cáo và thông báo lịch thanh tra từng đơn vị. Thời gian thanh tra mỗi đơn vị không quá 1 ngày làm việc. Thời gian thực hiện thanh tra từ ngày 2/1/2014 đến ngày 28/1/2014.

Tags

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

MITSUBISHI
DAIKIN
VINADOWN
Đối tác 02
Đối tác 03
Đối tác 04
Honda
samsung
yamaha
hexagon
Ariston